Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon bohužel ano
???,.K účetní uzávěrce, prosím úrok z BÚ opravdu činí pouze uvedenou částku???

Kontakty - správa domu - výbor

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př.výboru (administrace webu)
J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Spotřeba tepla

Aktuálně

Odečet spotřeby vody

provedli čl.výboru 20 - 21.12. 2020. Zároveň (až na výjimky) byla provedena vizuální kontrola stoupaček (odpad, voda, ...). Někteří vlastníci si stěžovali na nefunkčnost spínače odsávání nebo na celkovou "neúčinnost" systému.  
Výbor proto  zařadí do plánu oprav v roce 2021 kontrolu průchodnosti svislého potrubí (motory odsávaní již byly zkontrolována a vyčištěny letos na podzim a jsou funkční).
Napojení na hlavní stoupací potrubí, vyčištění filtrů a příp.výměnu spínačů si ale vlastníci zajistí ve vlastní režii - případně požádají výbor o součinnost (či zajištění služby ...)

Vyhlášení usnesení (hlasování mimo shromáždění „per rollam“)

Vzhledem k tomu, že řádné shromáždění členů společenství konané dne 5. 10. 2020 nebylo „usnášeníschopné“, výbor vyhlásil dle stanov SVJ čl. IX  "Zvláštní způsob rozhodování ve společenství", aby o důležitých věcech (zařazených na shromáždění) rozhodli vlastníci písemně ("per rollam") do 22. 11. 2020 odevzdáním hlasovacích lístků do pošt. schránky SVJ.

V termínu bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků z 31, s návrhem usnesení ( po jedn. bodech) souhlasilo 22 vlastníků. Na základě toho bylo přijato následující usnesení:

1. Paní Naďa Nedvědová (spoluvlastník BJ č. 5) je kooptovaným členem výboru a nastoupí na místo 3. člena za paní I. Salotovou, která rezignovala na funkci ve statutárním orgánu SVJ.
2. Schvaluje se Účetní uzávěrka za rok 2019 s tím, že zůstatek nespotřebovaných finančních příspěvků na správu domu ve výši 129 681,95 Kč i úrok z BÚ ve výši 85,68 Kč,budou převedeny do dlouhodobé zálohy SVJ.
3. Schvalují se Pravidla pro stanovení záloh na služby spojené s užíváním jednotek, příspěvku na správu domu a jejich rozúčtování s úč. od 1. 1. 2021.

PODZIMNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVJ - shromáždění nebylo "usnášeníschopné"

se uskutečnilo 5.října 2020 s tímto programem:

Komentáře rss

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


Nebyly přidány žádné komentáře.