Menu

Aktuální sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon Pokud někdo potřebujete náhradní čipy k otevírání dom. dveří, zašlete požadavek př. výboru do 31.8. Cena je cca 100 Kč/ks.
icon od 21. 8. 2023 do 25. 8. 2023 přerušena dodávka do horkovodu v lokalitě sídliště nad Lužnicí v Táboře.
icon z důvodu pokračujících úprav při instalaci nové horkovodní výměníkové stanice společností C-Energy Planá, bude ve čtvrtek dne 22. 6. 2023 od 7:00 do 20:00 hod. přerušena dodávka tepla pro oblast Sídliště nad Lužnicí v Táboře.
icon pátek dne 9. 6. 2023 od 7:00 do 20:00 hod. bude přerušena dodávka tepla pro oblast Sídliště nad Lužnicí v Táboře.
icon E.O.N. oznamuje přerušení dodávky elektřiny 1.6.2023 od 07:30 do 11:30 hod. - !!!!! NEPOUŽÍVEJTE VÝTAH !!!!!
icon z důvodu pokračujících úprav při instalaci nové horkovodní výměníkové stanice společností C-Energy Planá, bude v úterý dne 23. 5. 2023 od 7:00 do 20:00 hod. přerušena dodávka tepla pro oblast Sídliště nad Lužnicí v Táboře.
icon ve čtvrtek dne 4. 5. 2023 od 8:00 do 20:00 bude přerušena dodávka tepla pro Sídliště nad Lužnicí ...
icon v pátek dne 17. 3. 2023 od 23. hod. přerušena dodávka tepla pro Sídliště nad Lužnicí v Táboře. Obnovení dodávky tepla pro Sídliště nad Lužnicí bude v sobotu dne 18. 3. 2023 do 19. hod. - změna termínu z 3.3
icon Ve čtvrtek 29.9. od cca 10:00 hod. bude probíhat oprava balkón. stříšek v 8.p - Zejména vlastníky balkónů pod byty "A" a "B" upozorňujeme na možnost pádu předmětů a tedy opatrnost při vstupu na balkóny.
16.8. ... "ledy se pohnuly" a dojde i na opravu balk. stříšek (cca září, firma Pekstra)
icon 30.5. Konečně se podařilo realizovat obnovu nátěru poškozené (posprejované) fasády. Na opravu balkón. stříšek zatím čekáme ...
Prosím vážené sousedy, aby zavírali spojovací dveře v hlavním vchodě. Předejdete rozbití skla průvanem...
Děkuji
... je aktuální (po rozkliknutí)
tedy rozdělovníku
prosím o aktualizaci úklidu v domě
V pondělí 24.1. v 17 hod. se sejde výbor.
22.1. Podařilo se domluvit opravu balk. stříšek (PEKSTRA) ...
18.1. Teplárna hlásí (krátkodobý) technický problém - je možné že dojde ke snížení teploty média (teplo, TUV)
27.12. Výtah - opět stejná závada (podjetí kabiny s osobami). Vyproštění proběhlo v řádu minut dozorem výtahu. Výtah zpojízdněn servisem.

Kontakty - výbor (správa domu)

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př. J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
mpř. N.Nedvědová mob.730 129 493
nada.rousova@gmail.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Úklid v domě


Aktuálně

Zaslání přeplatků z vyúčtování služeb za r. 2022 - vyřízeno

Vzhledem k tomu, že nikdo z vlastníků BJ neuplatnil ve stanovené lhůtě reklamaci vyúčtování služeb za rok 2022, je vyúčtování platné a nyní probíhá vypořádání přeplatků. Pokud někdo v tomto týdnu neobdrží na účet stanovenou částku, kontaktujte neprodleně předs. výboru SVJ (mob. 724 200 094 nebo mail: jpinkava@live.com)

Shromáždění SVJ pondělí 17. 4. 2023 od 18:30 hod. - proběhlo dle plánu

PROGRAM:

 • 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 • 2) Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění
 • 3) Hospodaření a správa domu (HaSD)
  • zpráva HaSD a vyúčt. služeb za r. 2022
  • projednání a schválení úč.závěrky SVJ za rok 2022 – hlasování
  • plán údržby a oprav v r. 2023-24
 • 4) Různé
  • provoz tech. zařízení v domě, úklid, uložení věcí ve spol. částech a bezpečnost v domě
  • vystoupení členů k neřešeným otázkám společenství, ost. informace
 • 5) Usnesení, závěr

Dokumenty (pdf) ke stažení:

 

Informace k obsahu programu:
ad 3)výbor předkládá dle stanov ke schválení účetní závěrku za rok 2022, kde popsán výsledek hospodaření (podrobnosti jsou obsahem zprávy o HaSD 2022 K doplnění bude předložen i plán údržby a oprav 2023-24. Je připraven v obvyklém rozsahu, větší investicí bude výměna byt. vodoměrů TUV a SV s dál odečtem (informace o výběru dodavatele, způsobu instalace a odečtu).
Při prezentaci na shrom. bude předáno Vyúčtování služeb za rok 2022 a budou zkontrolovány os. údaje čl. SVJ (tel., mail, číslo účtu, počty osob v Podklady jsou k dispozici u čl. výboru, na informační tabuli. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud se nemůžete shromáždění zúčastnit, sdělte svůj názor na projednávané body prostřednictvím
jiné zmocněné osoby (k hlasování je nutné písemné zmocnění - plná moc).

 

Revize el. rozvodů

8. března byla provedena revize el. rozvodů ve společných částech domu. Výsledek revize - el.soustava je schopna bezp.provozu.

 VEŘEJNÁ SCHŮZE VÝBORU SVJ

2. března 2023 se uskutečnila schůze výboru SVJ. (Zápis pdf zde)

Program: 1) Kontrola úkolů z minulých schůzí, info z mail.koresp. výboru
2) Stav hosp. a SD 2022
3) Příprav vyúčtování r.2022, úč závěrky a ost. dokum. pro shromáždění SVJ
4) Různé, závěr

Výbor stanovil termín shromáždění na pondělí 17.4. 2023 od 18:30 (sušárna domu)
další úkoly - připravit program a dokumenty na shromáždění dle kompetencí (čl. výboru)
- předat vyúčtování záloh daně FO, přehledy pro čl. výb. (JP,ZD)
- vyhodnotit došlé nabídky na výměnu vodoměrů, seznámit shromáždění (čl. výboru)
- zajistit revizi elektro a odstranění příp. závad (JR,JP)
- zaktualizovat seznam vlastníků BJ, nájemníků a kontakty, předat vyúčtování (čl.výboru)

Revize plyn. rozvodů

27. února byla provedena revize plyn. rozvodů ve společných částech domu a kontrola plyn. spotřebičů /sporáků.  Výsledek revizní zprávy - bez závad.

Od 1.1.2023 nás čeká "mírné" navýšení ceny tepla a vody 

Voda (vodné a stočné) (převzato z míst. tisku)

(zde odkaz na článek L.Tomance, jedn. VST)

Pevná složka ceny se nemění, zvyšuje se pouze pohyblivá, a to o 13,73 Kč/ m3 bez DPH. Pro čtyřčlennou rodinu s průměrnou denní spotřebou 350 l činí nárůst cca 176 Kč s DPH měsíčně.

Teplo a ohřev vody

(zde odkaz na článek O. Semeráka, jedn. BYTES Tábor)

Běžný 3+1 byt spotřebuje za rok cca 27 GJ tepla (vč. tepla pro ohřev teplé vody), to znamená, že náklady pro rok 2023 by se měly „běžné“ rodině zvýšit o 1 350–1 890 Kč (tj o 112–157 Kč/měs.)

Odečet vodoměrů a kontrola "stoupaček" v bytech

18.12. 2022 provedli čl.výboru odečet stavu bytových vodoměrů a kontrolu „stoupaček". Vše bez problémů, kromě jednoho nefunkčního vodoměru teplé vody. Pokud se závada neodhalí včas, musí být náměr nahrazen průměrnou spotřebou v minulých obdobích.

Výbor zahájil práce spojené s vyúčtováním a rozúčtováním (nákladů na správu domu) za rok 2022. 

Schůze výboru SVJ

27. září se uskutečnila schůze výboru (hospodaření a správa domu, kontrola a upřesnění plánu údržby a oprav ...)Veřejné části se zúčastnili 3 čl. SVJ .

zápis z jednání zde

Shromáždění SVJ 28. 3. 2022 - proběhlo dle plánu

Program: (veškeré písemné podklady jsou k dispozici u čl.výboru)

Do statutárního orgánu SVJ byli zvoleni:
Josef Pinkava (předseda), Naďa Nedvědová (místopř.) a Ján Rončák (člen výboru).

 


Ostatní podklady jsou k dispozici u výboru

Komentáře rss

Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.

Uživatelské jméno
Heslo
     

Registrace >
Ztracené heslo >


Nebyly přidány žádné komentáře.