Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon ODEČET SPOTŘEBY STUDENÉ A TEPLÉ VODY ZA ROK 2017 PROBĚHNE V BYTECH V NEDĚLI 17. PROSINCE OD 16:00 HOD.
icon Zase nám nějaký dobrák vykopl sklo u vstupních dveří. Pokud má někdo informace vedoucí k viníkovi, sdělte je prosím výboru SVJ

Kontakty - spr. domu - výbor

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př.výb. J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@kabelta.cz
mp.výb. I.Salotová mob.602 193 729
isalotova@gmail.com
čl.výb. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Spotřeba tepla

Úvod

Aktuality - oznámení

VEŘEJNÁ SCHŮZE VÝBORU SVJ

(nejedná se o shromáždění SVJ !!!)
Ve čtvrtek 7. prosince se uskuteční v DPS řádná schůze výboru. (stav hosp. a správy domu v r. 2017, náměty a úkoly na nové období …)
V čase od 18:00 hod. mohou zájemci osobně výboru předložit své náměty (dotazy), nahlédnout do dokladů SVJ. Z čas. důvodů si složitější dotazy či náměty připravte s předstihem (písemně, věcně).

Komentáře rss

Přidat komentář >

, Graf tepla odpovědět
Můžeš Pepo přidat do grafu rok 2017, jak se pohybovala spotřeba tepla?
A měl jsi i graf spotřeby el. a vody. Šlo by to taky ukázat?
Dík
ZG
icon odpověděl(a)
Na grafy je specialista Honza R., doděláme to po odečtu za prosinec. Obecně lze říci, že spotřeby jsou podobné jako loni, žádné extrémy J.Pinkava
, Příspěvek do schůze SV odpovědět
Mám pro výbor SVJ návrh/dotaz do podzimní schůze SVJ k:
1. Prodloužit dobu sepnutí elektromotoru ventilátoru sání min. na 3-5 min. (na průmyslovce jsme se učili, že časté spínání elektromotoru vede ke zvýšené spotřebě při náběhu a větší opotřebení) Při vaření je nemyslitelné po dobu třeba 15 min. zapínat spínač 25x (motor vypíná cca po 30 vt.)
2.Nevím jak je to nastavené v domovní stanici, ale domnívám se, že nám Bytes dodává zbytečně moc tepla, protože v trubce, která odvádí vodu z radiátoru je ještě teplá voda. Nemůžete nasmlouvat menší množství tepla pro ohřev do topení?
Dík
ZG
icon odpověděl(a)
Podzimní schůze letos nebude, výbor chystá na čtvrtek 7.prosince veřejné zasedání (oznámení bude zveřejněno tento týden).
K odsávání je třeba říci, že není určeno pro dlouhodobý provoz (docházelo by i k nadměrnému ochlazování v bytech, také zvýšený hluk v 8 patře by nebyl jistě pro obyvatele příjemný - zejména v nočních hodinách). Takže navrhovaných 3-5 min je asi moc. Jako kompromis by mohlo být prodloužení na 1-2 min. S tím je také třeba vzít v úvahu, že v odsávání i během nečinnosti ventilátoru funguje tzv. "komínový efekt" (je patrný přiložením papíru). Pokud je třeba více odsávat při vaření, vyřešili to mnozí aktivním odsávačem nad sporákem ... (další je na samostatnou diskusi) J.Pinkava
icon odpověděl(a)
Dodávka tepla byla již po zateplení korigována (snížena). Provozně je řízena automatikou zejména v závislosti na venkovní teplotě (vyhláška) a odběru ve stoupačkách. Pokud je horká zpátečka znamená to, že někde je otevřený ventil naplno (buď záměrně nebo závadou, oběhová čerpadla by nato měla zareagovat. Existuje však jistá setrvačnost ). Nasmlouvání výrazně menšího množství tepla by znamenalo zejména vypínání topení a snížením tlaku pak i "nedotápění", zejména ve vyšších patrech ... Naše soustava je stará jako dům a bez její rekonstrukce nelze aplikovat moderní techniky vytápění. I zde jsou jistě rezervy, ale je to opět na odbornější diskusi a také na investiční rozhodnutí. Po zateplení k tomu proběhla veřejná schůzka se zástupcem firmy CoopTherm p.Dvořákem, který se problematiku otopných soustav na sídlišti zabývá. Z dosahovaných spotřeb zatím vyplynulo, že soustava je relativně v pořádku a případná "nehospodárnost" je více závislá na chování obyvatel domu. Výbor uvedenou problematiku sleduje a po vyhodnocení roku zveřejňuje stav i možná opatření směřující k úsporám. Budoucnost a vývoj cen ukáže, zda nepřejít na jiný zdroj vytápění. Jsem však přesvědčen, že k výraznějším úsporám spotřeby se bez rekonstrukce soustavy a bez změny svého chování (možná omezování své tepelné pohody) nedopracujeme.
Současný problém SVJ však nyní představuje měření spotřeby zejména TUV v bytech (bude předmětem veřejné schůze výboru). J.Pinkava