Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
Nebyly přidány žádné příspěvky.

Kontakty - správa domu - výbor

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př.výboru (administrace webu)
J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Spotřeba tepla

Úvod

Oznámení výboru

K 31.5.2020 ukončila členství ve výboru SVJ p. Salotová. Za vykonanou práci ve stat. orgánu jí jménem výboru i SVJ děkuji. Do doby vyhledání a doplnění třetího člena bude výbor pokračovat (v souladu se stanovami) jako dvoučlenný. Řádné shromáždění společenství bude (pravděpodobně) svoláno v měsíci září.


Počátkem května byly vypořádány fin. prostředky (přeplatky) za služby r. 2019. Někteří vlastníci (si) navrhli úpravu zálohových plateb. Navržené změny jsou akceptovány a po zaplacení nové částky (předpokl. od července) bude vydán odpovídající předpis plateb. Ostatním se výše plateb (dle vyúčtování r. 2019) nemění.

Úkoly "Plánu hosp. a správy domu" jsou realizovány v obvyklém rozsahu a lhůtách, nejsou zamýšleny žádné investiční akce většího rozsahu.

Výbor i nadále připomíná všem bydlícím i návštěvám v domě, aby dodržovali platná preventivní protiepidemiologická opatření a dbali na pořádek ve spol. částech domu.


Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.