Menu

Aktuální sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon 27.6. V termínu od 22. 7. 2024 do 26. 7. 2024 (Po-Pá) bude přerušena dodávka tepelné energie. Odstávka začíná od 22.00 hod v předešlý den. Dodávka tepelné energie bude obnovena poslední den do 20.00 hod
icon 3.5.2024 ... opět problém s výtahem, tentokrát "drhnou" dveře v přízemí. Bylo zjištěno, že došlo k poškození spodního pantu - zřejmě z důvodu nešetrného otevírání !! - Opraveno 15.5.
icon Od 1.4. (každou středu) bude prováděn kompletní úklid domu externí firmou
28.3. 2024 Porucha výtahu - vyžádán servis
Prosím sousedy, aby nenechávali otevřené spojovací dveře v přízemí.
25.1.2024 12:20 porucha výtahu - vyžádán servis
icon Ve čtvrtek 23.11.2023 od 8:00 do 14:00 hod. bude přerušena dodávka tepla pro oblast Sídliště nad Lužnicí v Táboře.
icon Ve vstupních částech domu a ve sklepích byly rozmístěny jedovaté návnady RATIMOR (na myši). Dávejte pozor na děti a domácí zvířata, neponechávejte ve sklepích volně přístupnou zeleninu a ovoce.

Kontakty - výbor (správa domu)

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př. J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
mpř. N.Nedvědová mob.730 129 493
nada.rousova@gmail.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Aktuálně

Odstranění věcí ze společných částí domu - splněno


(viz. usnesení shromáždění - termín do 30.6. 2024)

 • KOLA MIMO STOJANY (neznámý majitel)
 • NEPOJÍZDNÁ KOLA
 • OSTATNÍ NEOZNAČENÉ VĚCI (jméno, lhůta dočasného uložení)

Shromáždění SVJ 22. 4. 2024 - proběhlo dle programu

PROGRAM:

 • 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 • 2) Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění
 • 3) Hospodaření a správa domu (HaSD)
  • zpráva HaSD a vyúčt. služeb za r. 2023
  • projednání a schválení úč.závěrky SVJ za rok 2023 – hlasování
  • Plán údržby a oprav r. 2023 - vyhodnocení, r. 2024 část. spl, upřesnění, r. 2025 - návrh ke schválení - hlasování
 • 4) Různé
  • provoz tech. zařízení v domě, úklid, uložení věcí ve spol. částech a bezpečnost v domě
  • vystoupení členů k neřešeným otázkám společenství, ost. informace
 • 5) Usnesení, závěr

Dokumenty (pdf) ke stažení:

(ostatní dokumenty a doklady týkající se programu shromáždění a vyúčtování si můžete vyžádat u čl. výboru)

 


VEŘEJNÁ SCHŮZE VÝBORU SVJ - 12.3.  - proběhla

V úterý 12. března 2024 se uskutečnila schůze výboru SVJ.
(stav vyúčtování r. 2023, sml. na úklid externí firmou, upřesnění úkolů plánu hosp. a správy domu v r.2024, příprava shromáždění SVJ apod.)

(celý zápis v pdf. zde)

Shromáždění SVJ se uskuteční v pondělí 22. 4. 2024 od 18:00. Výbor vyzývá členy SVJ k podání návrhů, které by výbor zařadil do programu jednání.

VÝMĚNA VODOMĚRŮ v bytech -  24. ledna 2024 - splněno

Výsledek preventivní požární prohlídky

(celý zápis v pdf. zde)

Odečet vodoměrů v bytech 17.12. 2023 - splněno

Odečty i kontroly v BJ byly bez problémů, byl však zjištěn jeden nefunkční vodoměr (nenahlášeno během roku!!). Nyní probíhá zpracování údajů ...

VEŘEJNÁ SCHŮZE VÝBORU SVJ 14. prosince 2023 - proběhla  dle plánu

Př.výb seznámil členy se stavem hospodaření  (sestavy z účetnictví, výpis z bank. účtů, stav splácení úvěru ...). Výbor vzal na vědomí nově uzavřenou smlouvu na pojištění domu (došlo k podstatnému navýšení pojistného plnění ovšem i výše pojistného). Byl potvrzen způsob a termín odečtu vodoměrů a kontroly stoupaček v bytech ( 17.12. od 16:00 hod., během návštěvy požádat o názor na zajištění úklidu v domě externí úklid. firmou viz. požadavek některých vlastníků)
Čl. výbor zhodnotili přípravu na výměnu vodoměrů v průběhu měs. ledna - dosud ale nebyl stanoven přesný termín - čekáme na vyjádření  dodavatelské firmy (CoopTherm). Připojení modulu bezdrátového odečtu k internetu bude zatím řešen přes stávající přípojku (př.výboru).
Dále bylo probráno plnění úkolů plánu údržby a oprav a úkoly pro začátek následujícího roku (výměna vodoměrů, příprava vyúčtování služeb příprava jarního shromáždění ...). Platí důraz na zavírání dveří a oken, ovšem i rozumné větrání ... Ve vstupních a sklepních prostorech byla rozmístěna návnada poté, co byly zjištěny stopy po přítomnosti myší ...   

veřejné části se nezúčastnil nikdo další, výbor neobdržel žádné další připomínky k řešení.

Zaslání přeplatků z vyúčtování služeb za r. 2022 - vyřízeno

Vzhledem k tomu, že nikdo z vlastníků BJ neuplatnil ve stanovené lhůtě reklamaci vyúčtování služeb za rok 2022, je vyúčtování platné a nyní probíhá vypořádání přeplatků. Pokud někdo v tomto týdnu neobdrží na účet stanovenou částku, kontaktujte neprodleně předs. výboru SVJ (mob. 724 200 094 nebo mail: jpinkava@live.com)

Shromáždění SVJ 17. 4. 2023 - proběhlo dle plánu

PROGRAM:

 • 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 • 2) Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění
 • 3) Hospodaření a správa domu (HaSD)
  • zpráva HaSD a vyúčt. služeb za r. 2022
  • projednání a schválení úč.závěrky SVJ za rok 2022 – hlasování
  • plán údržby a oprav v r. 2023-24
 • 4) Různé
  • provoz tech. zařízení v domě, úklid, uložení věcí ve spol. částech a bezpečnost v domě
  • vystoupení členů k neřešeným otázkám společenství, ost. informace
 • 5) Usnesení, závěr

Dokumenty (pdf) ke stažení:

 

Informace k obsahu programu:
ad 3)výbor předkládá dle stanov ke schválení účetní závěrku za rok 2022, kde popsán výsledek hospodaření (podrobnosti jsou obsahem zprávy o HaSD 2022 K doplnění bude předložen i plán údržby a oprav 2023-24. Je připraven v obvyklém rozsahu, větší investicí bude výměna byt. vodoměrů TUV a SV s dál odečtem (informace o výběru dodavatele, způsobu instalace a odečtu).
Při prezentaci na shrom. bude předáno Vyúčtování služeb za rok 2022 a budou zkontrolovány os. údaje čl. SVJ (tel., mail, číslo účtu, počty osob v Podklady jsou k dispozici u čl. výboru, na informační tabuli. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud se nemůžete shromáždění zúčastnit, sdělte svůj názor na projednávané body prostřednictvím
jiné zmocněné osoby (k hlasování je nutné písemné zmocnění - plná moc).

 

Revize el. rozvodů - splněno

8. března byla provedena revize el. rozvodů ve společných částech domu. Výsledek revize - el.soustava je schopna bezp.provozu.

 VEŘEJNÁ SCHŮZE VÝBORU SVJ - proběhla dle plánu

2. března 2023 se uskutečnila schůze výboru SVJ. (Zápis pdf zde)

Program: 1) Kontrola úkolů z minulých schůzí, info z mail.koresp. výboru
2) Stav hosp. a SD 2022
3) Příprav vyúčtování r.2022, úč závěrky a ost. dokum. pro shromáždění SVJ
4) Různé, závěr

Výbor stanovil termín shromáždění na pondělí 17.4. 2023 od 18:30 (sušárna domu)
další úkoly - připravit program a dokumenty na shromáždění dle kompetencí (čl. výboru)
- předat vyúčtování záloh daně FO, přehledy pro čl. výb. (JP,ZD)
- vyhodnotit došlé nabídky na výměnu vodoměrů, seznámit shromáždění (čl. výboru)
- zajistit revizi elektro a odstranění příp. závad (JR,JP)
- zaktualizovat seznam vlastníků BJ, nájemníků a kontakty, předat vyúčtování (čl.výboru)

Revize plyn. rozvodů

27. února byla provedena revize plyn. rozvodů ve společných částech domu a kontrola plyn. spotřebičů /sporáků.  Výsledek revizní zprávy - bez závad.

Od 1.1.2023 nás čeká "mírné" navýšení ceny tepla a vody 

Voda (vodné a stočné) (převzato z míst. tisku)

(zde odkaz na článek L.Tomance, jedn. VST)

Pevná složka ceny se nemění, zvyšuje se pouze pohyblivá, a to o 13,73 Kč/ m3 bez DPH. Pro čtyřčlennou rodinu s průměrnou denní spotřebou 350 l činí nárůst cca 176 Kč s DPH měsíčně.

Teplo a ohřev vody

(zde odkaz na článek O. Semeráka, jedn. BYTES Tábor)

Běžný 3+1 byt spotřebuje za rok cca 27 GJ tepla (vč. tepla pro ohřev teplé vody), to znamená, že náklady pro rok 2023 by se měly „běžné“ rodině zvýšit o 1 350–1 890 Kč (tj o 112–157 Kč/měs.)

Odečet vodoměrů a kontrola "stoupaček" v bytech

18.12. 2022 provedli čl.výboru odečet stavu bytových vodoměrů a kontrolu „stoupaček". Vše bez problémů, kromě jednoho nefunkčního vodoměru teplé vody. Pokud se závada neodhalí včas, musí být náměr nahrazen průměrnou spotřebou v minulých obdobích.

Výbor zahájil práce spojené s vyúčtováním a rozúčtováním (nákladů na správu domu) za rok 2022. 

Schůze výboru SVJ

27. září se uskutečnila schůze výboru (hospodaření a správa domu, kontrola a upřesnění plánu údržby a oprav ...)Veřejné části se zúčastnili 3 čl. SVJ .

zápis z jednání zde

Shromáždění SVJ 28. 3. 2022 - proběhlo dle plánu

Program: (veškeré písemné podklady jsou k dispozici u čl.výboru)

Do statutárního orgánu SVJ byli zvoleni:
Josef Pinkava (předseda), Naďa Nedvědová (místopř.) a Ján Rončák (člen výboru).

 


Ostatní podklady jsou k dispozici u výboru

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.