Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon bohužel ano
???,.K účetní uzávěrce, prosím úrok z BÚ opravdu činí pouze uvedenou částku???

Kontakty - správa domu - výbor

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př.výboru (administrace webu)
J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Spotřeba tepla

Aktuálně

Dezinfekce

Vážení podepsaní ale i ostatní obyvatelé domu ...
nepochybuji o tom, že výzva je míněna upřímně jako odezva na stávající neutěšený epidemický stav okolo nás. Nerozumím však tomu, proč se nikdo z podepsaných neobrátí přímo na členy výboru – nad čím se chcete scházet nebo čekat 10 dní ... Pokud máte někdo rozumný návrh, sdělte jej přímo ...
O jaké dezinfekční prostředky se má jednat???
 (ty základní v úklidové místnosti jsou k dispozici a další lze bez potřeby „petic“ dokoupit). Pokud by bylo zřejmé že situaci vyřeší, a že je všichni kolemjdoucí budou využívat asi už by tam dávno byly (ačkoliv musím zmínit situaci z jara, kdy lahvička s antikovidem na dezinfekci rukou nevydržela dole ani den ... nyní jsem ji dal znova, uvidíme). Mnohem důležitější je ale způsob či frekvence použití. Není myslitelné, že někdo bude po každém průchozím dezinfikovat kliky a dotykové plochy výtahu – to se neděje ani v nemocnici). Navíc si myslím že, většina z nás se chrání sama, aniž by čekala na nějaká „řešení“.

Takže abych to shrnul - mám(e) tomu rozumět tak, že je požadavek umístit u vstupu prostředek na dezinfekci rukou a prostředek na dezinfekci klik?


Druhá věc, která mi není jasná, proč se „vyzyvatelé“ domnívají, že „výbor dezinfekci výtahu a společných částí neřeší“ ...
Cožpak se týdně v domě neprovádí úklid ?? (mycí prostředky přece také obsahují dezinfekční látky). Výtah je uklízen cca 2x měs. (spr. výtahu) otření stěn, dveří a ovl. prvků kabiny dezinfekčním prostředkem s obsahem lihu nebo av ... klasické savo by nikdo asi dýchat nechtěl ). Rovněž většina zodpovědných vlastníků při pravidelném úklidu vytře podlahu výtahu a vyleští zrcadlo či dveře (díky za to ...).
Takže pokud poctivě uklízíme, je to zároveň i ta základní dezinfekce ... Opět tedy vyzývám buďte konkrétní - co zlepšit, namísto „výbor nic neřeší“
I já přeji všem pevné zdraví, a pokud tomu požadavek na zmíněnou dezinfekci dopomůže, bude to jen dobře. Těším se však na Vaše konkrétní náměty. J.Pinkava

Odečet spotřeby vody

provedli čl.výboru 20 - 21.12. 2020. Zároveň (až na výjimky) byla provedena vizuální kontrola stoupaček (odpad, voda, ...). Někteří vlastníci si stěžovali na nefunkčnost spínače odsávání nebo na celkovou "neúčinnost" systému.  
Výbor proto  zařadí do plánu oprav v roce 2021 kontrolu průchodnosti svislého potrubí (motory odsávaní již byly zkontrolována a vyčištěny letos na podzim a jsou funkční).
Napojení na hlavní stoupací potrubí, vyčištění filtrů a příp.výměnu spínačů si ale vlastníci zajistí ve vlastní režii - případně požádají výbor o součinnost (či zajištění služby ...)

Vyhlášení usnesení (hlasování mimo shromáždění „per rollam“)

Vzhledem k tomu, že řádné shromáždění členů společenství konané dne 5. 10. 2020 nebylo „usnášeníschopné“, výbor vyhlásil dle stanov SVJ čl. IX  "Zvláštní způsob rozhodování ve společenství", aby o důležitých věcech (zařazených na shromáždění) rozhodli vlastníci písemně ("per rollam") do 22. 11. 2020 odevzdáním hlasovacích lístků do pošt. schránky SVJ.

V termínu bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků z 31, s návrhem usnesení ( po jedn. bodech) souhlasilo 22 vlastníků. Na základě toho bylo přijato následující usnesení:

1. Paní Naďa Nedvědová (spoluvlastník BJ č. 5) je kooptovaným členem výboru a nastoupí na místo 3. člena za paní I. Salotovou, která rezignovala na funkci ve statutárním orgánu SVJ.
2. Schvaluje se Účetní uzávěrka za rok 2019 s tím, že zůstatek nespotřebovaných finančních příspěvků na správu domu ve výši 129 681,95 Kč i úrok z BÚ ve výši 85,68 Kč,budou převedeny do dlouhodobé zálohy SVJ.
3. Schvalují se Pravidla pro stanovení záloh na služby spojené s užíváním jednotek, příspěvku na správu domu a jejich rozúčtování s úč. od 1. 1. 2021.

PODZIMNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVJ - shromáždění nebylo "usnášeníschopné"

se uskutečnilo 5.října 2020 s tímto programem:

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.