Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon 10.X. se vyskytla porucha výtahu i s uvíznutím osoby. Přestože lze přivolat vyprošť. službu (delším stiskem tlačítka zvonku v kabině), doporučuji nosit s sebou i mobil ... a volat 724 200 094 (doz.výtahu ) - někdy je to rychlejší ... J.P.
icon Přestože obyvatelé domu nebyli příliš vstřícní k žádosti o infor, zda se v jejich bytech nevyskytuje podezření na štěnice, byl výskyt lokalizován ve dvou bytech (2.a 3.p). Vlastníci těchto bytů podnikají "D" opatření (odstr.věcí, postřik a plynování ..)

Kontakty - správa domu

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@kabelta.cz
I.Salotová mob.602 193 729
isalotova@gmail.com
J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Úvod

Aktuality - oznámení

Přizpůsobení a úpravy stanov SVJ dle NOZ

Dle usnesení shromáždění je připravována změna stanov společenství. Kromě výboru se na těchto změnách podílí i někteří další (p.Bačíková, Šimůnek, Grof ...). Ostatní mohou zaslat své návrhy (členům komise)...
Dne 13.10. se uskutečnila pátá pracovní schůzka komise k celkovému návrhu stanov.
Do konce měsíce října se s návrhem mohou seznámit (a případně jej doplnit) všichni členové SVJ. Členové komise budou mít k dispozici několik výtisků především pro ty, kteří nemáte internet. Ostatní si mohou návrh stáhnout z těchto stránek. Členům komise pak můžete předat své návrhy, případně žádat vysvětlení jednotlivých částí.
Samotné schválení změn stanov(po jejich případném doplnění) se uskuteční na "podzimním" shromáždění dne 28.listopadu 2016.

Kompletní návrh stanov (část I.-XVII.) (pdf).

Současné stanovy (pdf).

Diskuse ke stanovám zde

Komentáře rss


icon , Připomínky k návrhu odpovědět
Zatím byly předloženy 2 návrhy na úpravu znění k čl.XV, odst 2): ... Uzamčené společné části domu jsou přístupné pouze osobám, které k nim obdržely klíče ... nahradit textem ...Uzamčené společné části domu jsou přístupné všem vlastníkům (nájemníkům) ...
A ve stejném odstavci zaměnit ...Vzhledem k povaze (přístupnost většiny prostorů) nemůže nést společenství zodpovědnost za případné škody způsobené krádeží věcí zde uložených (prádlo, obuv, kola, kočárky), nezahrnuje to pojištění domu nahradit ... Vzhledem k povaze (přístupnost většiny prostorů) nemůže nést společenství zodpovědnost za případné škody způsobené krádeží věcí zde uložených, nezahrnuje to pojištění domu ...