Menu

Sdělení pro SVJ

Jméno
Text
omluva za překlepy, ale dotyčný jistě pochopil
kdosi si neoprávněně dal kolo do méfo stojanu, prosím majitele o nápravu - odstranění, jinak to udělá sám.
8.7. No a aby toho nebylo dost, tak nám nějaký "dobrák" posprejoval fasádu . Zkusil jsem použít "sprej na odstranění graffiti", ale moc nepomohl.
24.6. Tak nám ta noční bouře "vysklila" 2 stříšky nad balkóny a vylomené tabule prořezaly střešní fólii (foto v galerii). Rozbité skleněné tabule jsme s p. Rončákem uklidili, díry provizorně zalepili. Nyní škodu řešíme s pojišťovnou a dojednáváme opravu.
6.6. opět havárka vody, tentokrát musel zasahovat ČEVAK, vodu zastavit a přistavit cisternu ... k večeru už voda teče (zatím hnědá :-)
27.5. od dopoledne teče rezavá teplá voda - porucha je nahlášena dispečinku - vyřešeno
Nápad s úklidovou firmou je výborný...zvažme to!
Psala jsem to do e-mailu, možná úklidovou firmu v této době.
icon Dezinfekční prostředek na ruce nevydržel ani týden - zmizel, má ještě někdo nějaký nápad?
icon bohužel ano
???,.K účetní uzávěrce, prosím úrok z BÚ opravdu činí pouze uvedenou částku???

Kontakty - správa domu - výbor

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př.výboru (administrace webu)
J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Spotřeba tepla

Úklid v domě


Aktuálně

Schůze výboru

Ve čtvrtek 27.5. se uskutečnila schůze výboru. Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení hospodaření a správy domu v roce 2020 a plnění či upřesnění úkolů v roce letošním. Byla projednána účetní závěrka, potvrzen stav hospodaření s fin.prostředky (zejména vyúčtování a vypořádání záloh na služby 2020) a vyhodnocen plán údržby a oprav r. 2020. Výbor se seznámil s aktuálním stavem údržby a oprav a upřesnil úkoly na další období.

Výbor neobržel od vlastníků žádné náměty a připomínky, nikdo nevyužil veřejnou část schůze ke kontaktu se členy výboru.

Výbor předpokládá uskutečnění ročního shromáždění SVJ v měsíci září 2021.

Vyúčtování služeb za rok 2020 - vrácení přeplatků

V měsíci dubnu bylo vlastníkům BJ doručeno vyúčtování služeb za rok 2020 a stanovena lhůta na reklamace (nejpozději do 15.5. 2021).
Nikdo vyúčtování nereklamoval a proto bylo přikročeno k vrácení přeplatků na účty vlastníků (od 18.5). Pokud někomu platba nedorazila, kontaktujte neprodleně př. výboru.

                                                                                           

Odečet spotřeby vody

provedli čl.výboru 20 - 21.12. 2020. Zároveň (až na výjimky) byla provedena vizuální kontrola stoupaček (odpad, voda, ...). Někteří vlastníci si stěžovali na nefunkčnost spínače odsávání nebo na celkovou "neúčinnost" systému.  
Výbor proto  zařadí do plánu oprav v roce 2021 kontrolu průchodnosti svislého potrubí (motory odsávaní již byly zkontrolována a vyčištěny letos na podzim a jsou funkční).
Napojení na hlavní stoupací potrubí, vyčištění filtrů a příp.výměnu spínačů si ale vlastníci zajistí ve vlastní režii - případně požádají výbor o součinnost (či zajištění služby ...)

Vyhlášení usnesení (hlasování mimo shromáždění „per rollam“)

Vzhledem k tomu, že řádné shromáždění členů společenství konané dne 5. 10. 2020 nebylo „usnášeníschopné“, výbor vyhlásil dle stanov SVJ čl. IX  "Zvláštní způsob rozhodování ve společenství", aby o důležitých věcech (zařazených na shromáždění) rozhodli vlastníci písemně ("per rollam") do 22. 11. 2020 odevzdáním hlasovacích lístků do pošt. schránky SVJ.

V termínu bylo odevzdáno 22 platných hlasovacích lístků z 31, s návrhem usnesení ( po jedn. bodech) souhlasilo 22 vlastníků. Na základě toho bylo přijato následující usnesení:

1. Paní Naďa Nedvědová (spoluvlastník BJ č. 5) je kooptovaným členem výboru a nastoupí na místo 3. člena za paní I. Salotovou, která rezignovala na funkci ve statutárním orgánu SVJ.
2. Schvaluje se Účetní uzávěrka za rok 2019 s tím, že zůstatek nespotřebovaných finančních příspěvků na správu domu ve výši 129 681,95 Kč i úrok z BÚ ve výši 85,68 Kč,budou převedeny do dlouhodobé zálohy SVJ.
3. Schvalují se Pravidla pro stanovení záloh na služby spojené s užíváním jednotek, příspěvku na správu domu a jejich rozúčtování s úč. od 1. 1. 2021.

PODZIMNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVJ - shromáždění nebylo "usnášeníschopné"

se uskutečnilo 5.října 2020 s tímto programem:

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.