Menu

Aktuální sdělení pro SVJ

Jméno
Text
icon Ve čtvrtek 29.9. od cca 10:00 hod. bude probíhat oprava balkón. stříšek v 8.p - Zejména vlastníky balkónů pod byty "A" a "B" upozorňujeme na možnost pádu předmětů a tedy opatrnost při vstupu na balkóny.
16.8. ... "ledy se pohnuly" a dojde i na opravu balk. stříšek (cca září, firma Pekstra)
icon 30.5. Konečně se podařilo realizovat obnovu nátěru poškozené (posprejované) fasády. Na opravu balkón. stříšek zatím čekáme ...
Prosím vážené sousedy, aby zavírali spojovací dveře v hlavním vchodě. Předejdete rozbití skla průvanem...
Děkuji
... je aktuální (po rozkliknutí)
tedy rozdělovníku
prosím o aktualizaci úklidu v domě
V pondělí 24.1. v 17 hod. se sejde výbor.
22.1. Podařilo se domluvit opravu balk. stříšek (PEKSTRA) ...
18.1. Teplárna hlásí (krátkodobý) technický problém - je možné že dojde ke snížení teploty média (teplo, TUV)
27.12. Výtah - opět stejná závada (podjetí kabiny s osobami). Vyproštění proběhlo v řádu minut dozorem výtahu. Výtah zpojízdněn servisem.
21.12. Výtah - stejná závada ( po 30 dnech)- podjetí kabiny pod úroveň v přízemí, ale tentokrát s přítomností osob. Vyproštění proběhlo v řádu minut dozorem výtahu. Servis dorazil ... po 16 hod. byl výtah zpojízdněn.
21.11. Dnes po dlouhé době se "zasekl" výtah - za hodinu od přivolání servisu byl zpojízdněn ...
Prosím majitele kola, který používá můj stojan v kolárně, aby své kolo odstranil
2.11. Ve sklepích se nám vedle pavouků asi ubytovaly i myši. Proto byla do uvedených prostor rozmístěna jedovatá nástraha - RATMOR ... Pozor, aby se k tomu nedostaly děti a domácí zvířata. Situaci budeme vyhodnocovat ...
icon 20.10. Světlo p.Rončák vyměnil a nastavil ...
16.10. Páteční závada (nejel výtah a nesvítila světla na chodbě )byl způsoben zkratem žárovky a spínače u venkovních dveří. V sobotu ráno byl zprovozněn výtah a světla, venkovní svítidlo s čidlem bude v nejbližších dnech vyměněno
23.9. Oprava - výměna uzávěru studené vody se obešla bez komplikaci ...
Podařilo se nám sehnat opraváře střechy (díky Ivane Budíčku) - díry jsou tedy "zavařené". Na odstranění dalších závad (stříšky) se pracuje, ale je složitější někoho sehnat. Bude to zřejmě i nákladnější i když část pokryje pojistka ...

Kontakty - výbor (správa domu)

SVJ - videnska2776@svjtabor.cz
př. J.Pinkava mob.724 200 094
jpinkava@live.com
mpř. N.Nedvědová mob.730 129 493
nada.rousova@gmail.com
čl. J.Rončák mob.723 566 606
jan.roncak@tiscali.cz

Úklid v domě


Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Zdeněk Grof, Dokumenty 2019 (16.4.2019 10:51) odpovědět
Proč výbor nezveřejňuje zápisy z jednání výboru v roce 2019?
Proč výbor nezveřejnil na internetu podkladové materiály ke schůzi SVJ v dubnu 2019? Na nástěnce si je neprostuduji a ve Stanovách je dáno, že se zveřejňují i na stránkách SVJ.
Admin odpověděl(a) (17.4.2019 23:16)
Důležité materiály ke shromáždění jsou již zveřejněny i na webu ...
Zdeněk Grof, Schůze výboru (9.4.2019 13:32) odpovědět
Na schůzi výboru jsem e-mailem odeslal body k projednání. Byl vyřešen pouze bod ke změně poměru k výpočtu tepla. Na ostatní body jsem nedostal žádné odpovědi týkající se neseřízení samozavírání dveří u výtahu a dveří v přízemí a dodání dveří do sklepa pro byty č.9 - 16. Pravděpodobně nebudu na schůzi SVJ přítomen, tak bych požadoval písemnou odpověď. Děkuji. Zdeněk Grof
Admin odpověděl(a) (17.4.2019 23:12)
Výbor podněty registruje a vzhledem k obsahu na ně odpoví až po shromáždění SVJ (buď v zápise nebo individuálně). Nepřítomnost na shromáždění (a ovlivnění jednání) lze řešit např. předáním plné moci.

odpověděl(a) (28.11.2017 9:51)
Podzimní schůze letos nebude, výbor chystá na čtvrtek 7.prosince veřejné zasedání (oznámení bude zveřejněno tento týden).
ad 1)
K odsávání je třeba říci, že není určeno pro dlouhodobý provoz (docházelo by i k nadměrnému ochlazování v bytech, také zvýšený hluk v 8 patře by nebyl jistě pro obyvatele příjemný - zejména v nočních hodinách). Takže navrhovaných 3-5 min je asi moc. Jako kompromis by mohlo být prodloužení na 1-2 min. S tím je také třeba vzít v úvahu, že v odsávání i během nečinnosti ventilátoru funguje tzv. "komínový efekt" (je patrný přiložením papíru). Pokud je třeba více odsávat při vaření, vyřešili to mnozí aktivním odsávačem nad sporákem ... (další je na samostatnou diskusi)

ad2)
Dodávka tepla byla již po zateplení korigována (snížena). Provozně je řízena automatikou zejména v závislosti na venkovní teplotě (vyhláška) a odběru ve stoupačkách. Pokud je horká zpátečka znamená to, že někde je otevřený ventil naplno (buď záměrně nebo závadou, oběhová čerpadla by nato měla zareagovat. Existuje však jistá setrvačnost ). Nasmlouvání výrazně menšího množství tepla by znamenalo zejména vypínání topení a snížením tlaku pak i "nedotápění", zejména ve vyšších patrech ... Naše soustava je stará jako dům a bez její rekonstrukce nelze aplikovat moderní techniky vytápění. I zde jsou jistě rezervy, ale je to opět na odbornější diskusi a také na investiční rozhodnutí. Po zateplení k tomu proběhla veřejná schůzka se zástupcem firmy CoopTherm p.Dvořákem, který se problematiku otopných soustav na sídlišti zabývá. Z dosahovaných spotřeb zatím vyplynulo, že soustava je relativně v pořádku a případná "nehospodárnost" je více závislá na chování obyvatel domu. Výbor uvedenou problematiku sleduje a po vyhodnocení roku zveřejňuje stav i možná opatření směřující k úsporám. Budoucnost a vývoj cen ukáže, zda nepřejít na jiný zdroj vytápění. Jsem však přesvědčen, že k výraznějším úsporám spotřeby se bez rekonstrukce soustavy a bez změny svého chování (možná omezování své tepelné pohody) nedopracujeme.
Současný problém SVJ však nyní představuje měření spotřeby zejména TUV v bytech (bude předmětem veřejné schůze výboru). J.Pinkava

Zdeněk Grof, Příspěvek do schůze SV (24.11.2017 16:34) odpovědět upravit

Mám pro výbor SVJ návrh/dotaz do podzimní schůze SVJ k:
1. Prodloužit dobu sepnutí elektromotoru ventilátoru sání min. na 3-5 min. (na průmyslovce jsme se učili, že časté spínání elektromotoru vede ke zvýšené spotřebě při náběhu a větší opotřebení) Při vaření je nemyslitelné po dobu třeba 15 min. zapínat spínač 25x (motor vypíná cca po 30 vt.)
2.Nevím jak je to nastavené v domovní stanici, ale domnívám se, že nám Bytes dodává zbytečně moc tepla, protože v trubce, která odvádí vodu z radiátoru je ještě teplá voda. Nemůžete nasmlouvat menší množství tepla pro ohřev do topení?
Dík
ZG

Zdeněk Grof, Graf tepla (1.12.2017 11:53):
Můžeš Pepo přidat do grafu rok 2017, jak se pohybovala spotřeba tepla?
A měl jsi i graf spotřeby el. a vody. Šlo by to taky ukázat?
Dík
ZG

Odpověď:
Admin odpověděl(a) (6.12.2017 20:57)

Na grafy je specialista Honza R., doděláme to po odečtu za prosinec. Obecně lze říci, že spotřeby jsou podobné jako loni, žádné extrémy J.Pinkava

Zdeněk Grof, Graf tepla (8.2.2018 18:21)
Dík za grafy, jen podiv na záporné hodnoty ve vytápění přes léto 2017.
Jen znova připomínka na slíbené 2 minuty sepnutí spínače odsávání.
Při rekonstrukci v 6.patře asi došlo k porušení kabelu k napájení kontrolky sepnutí motoru odsávání. Tlačítko funguje, kontrolka nesvítí.
ZG

JP odpověděl(a) (8.2.2018 20:59)

Honza se zřejmě potýká s matematickým či fyzikálním paradoxem, nicméně vysvětlení k tomu podá individuálně (zmínka je pod grafem). Další vysvětlení by mohlo být, že v létě se vlastně topení zahřívá od okolního vzduchu a tak vlastně dodává energii zpět :-). V brzké době proběhne na společných částek domu revize elektro, tak předpokládám, že drobné závady se pak opraví ...

V této části jsou aplikovány změny, které ukládá NOZ, kromě změny názvu ...

Informační schůzka k vytápění a vyúčtování tepla 2015
Ve středu 30.března se uskutečnila informační schůzka (výboru) k vytápění a vyúčtování tepla v domě za rok 2015. Zástupce firmy CoopTherm p.Dvořák objasnil způsob rozúčtování - zejména použité koeficienty pro určení výsledné ceny za teplo v BJ, objasnil činnost "termoventilů" i další dotazy k vytápění v domě. Připomněl, že tato oblast je poměrně striktně ovlivňována legislativou a že snaha o šetření se nemusí plně projevit ve výsledné ceně a (rozdíly spotřební složky mohou být pouze +-40% od průměrné spotřeby, jinak se použijí opravné výpočty. Tedy ti, co topí z různých důvodů málo, stejně zaplatí cca 60% průměrných nákladů, ti co přetápí zaplatí max. 140%. Ale pozor, v letošním roce se tato tolerance mění na 80% a 200% od průměru).
Pracovní verzi rozúčtování tepla všichni obdrželi, některé údaje se mohou ve finální verzi, kterou spolu s rozúčtováním služeb obdržíte ještě změnit na základě připomínek a ověření. Tyto změny však nebudou mít podstatný vliv na výslednou cenu. Kompletní vyúčtování obdrží vlastníci na shromáždění SVJ.

Po provedení rekonstrukce domu a vymalování vstupních prostorů domu bude pokračovat úprava i dalších částí (sklepy sušárna ...)

Výbor připravuje vyúčtování služeb za rok 2015, díky mírnější zimě a zateplení domu bude opět výraznější úspora za teplo ...

tak 5.3. začínáme ...